Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim

Kamu Gözetimi Kurumu (KGK) yetkilendirmesi ile  

  • Bağımsız denetim,
  • Konsolidasyon,
  • İç kontrol ve denetim sistemi değerlendirmesi,
  • İç denetim departmanı kurulması ve yapılandırması,
  • Şirkete özel mali analizleri,
  • Uluslar arası muhasebe standartlarına uygun bilanço hazırlanması.

konularında Denetim hizmeti sunmaktayız.

Bağımsız Denetim