Hizmetlerimiz

Danışmanlık Hizmetleri

  • Aylık Beyanname Kontrolü,
  • Yıllık beyannamelerin hazırlanması,
  • Vergi ve SGK Mevzuatı değişikliklerinin devamlı şekilde takibi,
  • Şirket yöneticileri mali konularda istişarelerde bulunulması,
  • Şirket merkez ve taşra teşkilatlarından gelen sorulara gerekli cevapların verilmesi,
  • Serbest bölge uygulamaları,
  • Gümrük vergileri ile ilgili danışmanlık,
  • Vergi Uyuşmazlıklarına ilişkin danışmanlıklar,
  • Sigortacılık, finansal kiralama ve uygulamaları hakkında danışmanlık,
  • Bilirkişilik hizmetleri.

konularında uzman ve deneyimli ekibimiz ile küçük ve büyük ölçekli tüm işletmeler için sonuç odaklı hizmetler sunmaktayız.

Danışmanlık Hizmetleri