Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik

Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik 529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan…     Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik Tarih: 7 Ekim 2021 Kurum Geçici Vergi Beyannamesinde Değişiklik 529 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği gereği İnternet Vergi Dairesi üzerinden alınmaya başlanan Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formu, anılan […]

Devamını Oku >>

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 315) 06 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31620 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: M…     Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 252’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 315) Tarih: 6 Ekim 2021 Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 315) 06 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete […]

Devamını Oku >>

SGK Genelgesi 2021/32 – Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge

SGK Genelgesi 2021/32 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-15591373-010.99-31531091 Tarih: 17.09.2021…     SGK Genelgesi 2021/32 – Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge Tarih: 5 Ekim 2021 SGK Genelgesi 2021/32 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-15591373-010.99-31531091 Tarih: 17.09.2021 Konu : Bazı Genelgelerde Değişiklik Yapılmasına […]

Devamını Oku >>

Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2023) ile İlgili 2021/21 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Ülkemizin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları; küresel gelişmeler ve eğilimler doğrultusunda hareketlilik, dijitalleşme ve lojistik ekseninde gerçekleştirilmektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hareketlilik odağında geliştirilen strateji ve politikalarda, ulaşım zincirinin… Sayı: 31616 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Erişilebilir Ulaşım Stratejisi ve Eylem Planı (2021-2025) GENELGE 2021/20 Ülkemizin kalkınma vizyonu çerçevesinde ulaştırma ve altyapı yatırımları; küresel gelişmeler […]

Devamını Oku >>

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4561)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. 01 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31615 Karar Sayısı: 4561 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranlan hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, […]

Devamını Oku >>

İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 01 Ekim 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31615 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: MADDE 1 – 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 4 […]

Devamını Oku >>

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki  bent eklenmiştir. Sayı: 31614 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ücret Garanti Fonu Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde […]

Devamını Oku >>

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4517)

Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” kapsamında en az bir yıl öncesine ilişkin data, ses ya da kısa mesaj kullanım trafiği bulunan kullanılmış cep telefonlarının yenilenmek ve sertifikalandırılmak kaydıyla yenileme merkezleri ve yetkili satıcılar tarafından yenilenmiş ürün garantisi verilerek teslimlerindeki KDV oranı %1’e indirilmektedir. Sayı: 31614 Karar Sayısı: 4517 Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer […]

Devamını Oku >>

Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir. Sayı: 31614 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: MADDE 1 – 27/9/2008 tarihli ve 27010 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 65 inci maddesinde yer alan “dört” ibaresi “altı” olarak değiştirilmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki […]

Devamını Oku >>

Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Sayı: 31614 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 28/9/2008 tarihli ve 27011 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir/Aylık Ödeme ve Yoklama İşlemleri Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 12/5/2010 tarihli ve 27579 […]

Devamını Oku >>