Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş – İşletme Hesabı Esasına Geçiş

Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bi…     Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş – İşletme Hesabı Esasına Geçiş Tarih: 26 Şubat 2021 Defter Beyan Duyurusu – Bilanço Usulüne Geçiş 01.01.2021 tarihinden itibaren “İşletme Hesabı Esasına” göre defter tutan mükellef statüsünden” Bilanço […]

Devamını Oku >>

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı

Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı Anayasa Mahkemesi 14/1/2021 tari…      Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı   Tarih: 26 Şubat 2021 Yerli Yazarları ve Eserleri Teşvik Etmek Amacıyla Nakdi Destek Verilmesini Öngören Kuralın Anayasa’ya Aykırı Olmadığı […]

Devamını Oku >>

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 18)

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 18) 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1 – 9/4…      Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 18)   Tarih: 26 Şubat 2021 Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 18) […]

Devamını Oku >>

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik

Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,..     Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulmasına ve İşletimine İlişkin Yönetmelik Tarih: 26 Şubat 2021 Ulusal Mobil Uyarı Sisteminin Kurulması 26 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31407 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM […]

Devamını Oku >>

6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı

6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı ÖZET: 29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’…     6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı Tarih: 25 Şubat 2021 6486 Sayılı Kanun Teşvik Süresi Uzatıldı İlave Altı Puanlık Teşvik 31/12/2021 Tarihi Sonuna Kadar Uzatıldı ÖZET: 29/05/2013 tarihli 6486 Sayılı Kanun’la yürürlüğe giren ve […]

Devamını Oku >>

Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Elektronik Ticarette Güven Damgası 25 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31406 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli ve 30088 sayılı Re…     Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ   Tarih: 25 Şubat 2021   Elektronik Ticarette Güven Damgası 25 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31406 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 6/6/2017 tarihli […]

Devamını Oku >>

İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi Uzatıldı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkındaki 30/5/2013 Tarihli ve 2013/4966 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3579)

İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi Uzatıldı 24 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31405 (2. Mükerrer) Karar Sayısı: 3579 5510 sayılı Sosyal Sigortalar v…     İlave 6 Puanlık Teşvik Süresi Uzatıldı – 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden […]

Devamını Oku >>

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi

T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-19120602-010-06-02-0486-2014-309/15056 Tarih: 23.02.2021 Konu : Suçtan Kaynaklanan Malvarlı..     Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi   Tarih: 24 Şubat 2021 T.C. ADALET BAKANLIĞI Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-19120602-010-06-02-0486-2014-309/15056 Tarih: 23.02.2021 Konu : Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi […]

Devamını Oku >>

Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru

Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, bir denetim faaliyetinin üstlenilmesine ilişkin kısıtlamalar genel olarak 61…     Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru   Tarih: 24 Şubat 2021 Denetim Faaliyetine İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Duyuru Bilindiği üzere, bir denetim faaliyetinin üstlenilmesine ilişkin kısıtlamalar genel olarak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) 400’üncü maddesi ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin […]

Devamını Oku >>

Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru

Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru Bilindiği gibi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında genel…     Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru   Tarih: 24 Şubat 2021 Kamu Kurumlarına Düzenlenen e-Faturalar Hakkında Duyuru Bilindiği gibi Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi Projesi (BKMYBS) kapsamında genel bütçeli kamu idareleri belli bir oranda e-Fatura […]

Devamını Oku >>