Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar

Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Sigorta Primine..     Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar Tarih: 17 Ocak 2022 Prime Esas Kazanç Miktarları ve Açıklamalar Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) Bendi Kapsamındaki Sigortalılar Yönünden Sigorta Primine Esas Olan ve Olmayan Kazançlar ile […]

Devamını Oku >>

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, K…     Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Tarih: 14 Ocak 2022 Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullar 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve […]

Devamını Oku >>

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği

Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanıml…     Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği Tarih: 14 Ocak 2022 Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, […]

Devamını Oku >>

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları 14/01/2022 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜ…     Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik Tarih: 14 Ocak 2022 Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları 14/01/2022 14 […]

Devamını Oku >>

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği

Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanım..     Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği Tarih: 14 Ocak 2022 Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği 14 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31719 Ticaret Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) […]

Devamını Oku >>

KGK – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru

Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Mesleki sorumluluk si…     KGK – Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Kurumumuza Bildirilmesine İlişkin Duyuru Tarih: 13 Ocak 2022 Mesleki Sorumluluk Sigortasının Yaptırılması ve Poliçelerin Bildirilmesi Bilindiği üzere, Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin (BDY) “Mesleki sorumluluk sigortası” başlıklı 33’üncü maddesinin birinci fıkrasında denetim kuruluşları ve denetim üstlenen […]

Devamını Oku >>

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096)

ÖTV (II) Sayılı Liste Matrahların Yeniden Tespiti (Karar Sayısı: 5096) 13 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31718 Karar Sayısı: 5096 4760 sayılı Öz…     4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5096) […]

Devamını Oku >>

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek

BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek BAĞKUR SİGORTALILARI İLE 60-G KAPSAMINDAKİ GENEL…     BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek Tarih: 12 Ocak 2022 BAĞ-KUR ve Genel Sağlık Sigortalıları Prim Borçları Olsa Bile Sağlık Yardımlarından Yararlanabilecek ÖZET: ⎯ 5510 sayılı Kanunun 4-1/b kapsamındaki Bağ-Kur […]

Devamını Oku >>

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 318) – GVK 318

Bu Tebliğin amacı, 14/10/2021 tarihli ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2 nci maddesi ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen mükerrer 20/B maddesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. GVK 318 12 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31717 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi […]

Devamını Oku >>

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir. 12 Ocak 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31717 Hazine ve Maliye Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir. Kapsam […]

Devamını Oku >>