Hizmetlerimiz

Muhasebe ve Finans

 • Yerli ve yabancı sermayeli şirket, şube ve irtibat bürosu kuruluşu,
 • Muhasebe defterlerinin bilgisayar desteğiyle mevzuata uygun bir şekilde tutulması,
 • Katma Değer Vergisi, Gelir ve Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin düzenlenmesi,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Beyannamelerinin  hazırlanması,
 • Ücret Bordrolarının hazırlanması,
 • Muhasebe kayıtlarının revizyonu,
 • Uluslararası Muhasebe Standartlarına (International Accounting Standarts –IAS) uygun raporlama,
 • Finansal tabloların yabancı para birimine uygulanması,
 • Fizibilite Çalışmaları,
 • Bütçe Planlama ve Analizi,
 • Finansal Analiz.
Muhasebe ve Finans konularında düzenleme, takip, raporlama ve analiz hizmetlerimiz ile destek olmaya hazırız.
Muhasebe ve Finans